ILONA RISTA
ENGLISH

IR RELIEF

IR Relief on yksilöllinen taideteos.
IR Relief on esteettisesti korkeatasoinen akustiikkareliefi.
Se on myös teknisesti ja tuotannollisesti loppuun harkittu.

IR Relief on aina yhteistyön tulos; tilan suunnittelijan kokonaisnäkemys, kaiunhallinta sekä puun uudet mahdollisuudet ovat lähtökohtana
uudenlaisen tilan luomisessa.

Korkea jalostusaste ja oikea puun käyttö tekee
IR Relief -seinäpinnasta ekologisesti vastuullisen ratkaisun.

KAUNIS PUUSEINÄ JA AKUSTINEN RATKAISU

Reliefi on kaunis, kypsään ja kokonaisvaltaiseen näkemykseen perustuva taideteos. Taustavaimennus ja riittävästi puheääntä takaisin tilaan heijastava puureliefi luovat akustisen taideseinän, jossa ääni kuuluu, vaan ei hälise. IR Reliefin tärkein ominaisuus on mahdollisuus ottaa huomioon jokaisen kohteen erityispiirteet tiiviissä yhteistyössä tilan suunnittelijoiden kanssa.

MITEN IR RELIEF HANKITAAN

Arkkitehdin ja akustikon kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Ilona Rista tekee luonnoksia. Kuviointi, värisävyt ja muut mahdolliset materiaalit sovitetaan tilaan suunnitellun kokonaisnäkemyksen mukaiseksi. Hyväksyttyjen luonnosten perustella Ilona Rista tekee tarjouksen, teos valmistetaan ja asennetaan paikoilleen sovitun aikataulun mukaisesti. Asiakas saa tiloihinsa yksilöllisen, laadukkaan seinäpinnan.

UUSI MAHDOLLISUUS

IR Relief -teos edustaa uutta ajattelua ja tekniikkaa, jonka tietokoneavusteinen puuntyöstö mahdollistaa. Teoksessa yhdistyy kestävä kehitys, korkea jalostusaste ja Ilona Ristan mielikuvitus. Yli 30 vuoden monipuolinen puuosaaminen sekä reliefin akustisien ominaisuuksien kehittäminen tarjoavat jännittävän yhteistyömahdollisuuden tilasuunnittelijoille ja arkkitehdeille.INTERACTION | CERN, Geneve
COLLISION | CERN, Geneve
COLLISION | CERN, Geneve
MÄNTYMETSÄSEINÄ | OP Vallila, Helsinki
MÄNTYMETSÄ | Designmuseo, Helsinki
METSÄ | Luonnos 2011
PUUTARHA | Mäntsälän logistiikkakeskus
LEHVÄSTÖ | Fennia, Helsinki
ARABESKI | Paperiliitto, Helsinki
EAST 10TH STREET, NYC | Suomen pääkonsulaatti, Pietari
IR Relief IR TOUCH NÄYTTELYISTÄ ILONA RISTA